Geïndividualiseerde gezondheidsprogramma’s

Zou het niet mooi zijn als we werknemers geïndividualiseerde gezondheidsprogramma’s aanbieden? Een persoonlijke benadering van gezond leven? Gezonde grenzen vaststellen?

Idealistische toekomstmuziek? Niet bepaald. In Estland hebben ze nu al gepersonaliseerde geneeskunde. Er wordt een DNA-analyse gemaakt waarna inwoners een gezondheidsadvies op maat krijgen.

Heb je er behoefte aan, krijg je in Estland ook een voorspelling over je aanleg voor erfelijke aandoeningen. Zo helpt Estland bewoners zo lang mogelijk gezond te leven. Een studie, uitgevoerd door onderzoeker Nancy Schaubhut van CPP, wijst uit dat als een sport- of beweegprogramma matcht met je persoonlijkheidstype, dit zowel de effectiviteit als het plezier kan vergroten.

Het RIVM onderzocht op zijn beurt onder meer de beste prikkels die je ertoe zetten meer te bewegen. En wat blijkt? Met name aanmoediging en ondersteuning vanuit de directe omgeving (naasten en begeleiders), een goede trainer en een op maat gemaakt aanbod dat bij de doelgroep bekend scoren hierbij hoog. Zo wijzen er nog veel meer onderzoeken op het nut van eerst achterhalen wat een individu tot meer bewegen stimuleert. Wat vind je fijn? Wat beweegt je? Wat stimuleert je?

Volgens John Hackston, naast co-auteur van de CPP-studie ook psycholoog en Head of Thought Leadership bij CPP, kunnen organisaties deze vragen gebruiken om duidelijkheid te krijgen bij medewerkers voordat ze beginnen aan een sportprogramma dat de fitheid moet verbeteren. Achterliggend doel is het ziekteverzuim te verlagen en de medewerkerstevredenheid te verhogen.

In deze grafieken zie je voorbeelden van hoe verschillend de antwoorden zijn als er wordt geïnformeerd naar individuele voorkeuren. De eerste vragen betreffen de voorkeur voor extraversie of juist introversie. Vind je het leuk om tijd door te brengen in de buitenwereld van mensen en dingen (extraversie) of in je binnenwereld van ideeën en reflectie (introversie)?

De begrippen extraversie en introversie zoals de befaamde psychiater/psycholoog Jung ze bedoelde, verklaren de verschillende houdingen die mensen gebruiken om hun energie op te richten. Deze begrippen hebben in de psychologie dus een andere betekenis dan in de dagelijkse taal, waar ze vooral staan voor ‘uitbundig’ of ‘ingetogen’. Maar verwar introversie niet met verlegenheid of terughoudendheid. Ze zijn namelijk totaal niet gerelateerd. Sterker: in de psychologische betekenis heeft namelijk ieder mens wat extraverts en introverts in zich verenigd.

MBTI is een handig middel om dit inzicht te bieden. Het helpt je je eigen voorkeurstype te ontdekken en is goed te gebruiken voorafgaand aan of tijdens coachingtrajecten. MBTI brengt de verschillen tussen mensen in beeld en biedt herkenning en begrip. En het mooie: er is geen goed of fout. Het draait allemaal om persoonlijke voorkeuren. Juist door die persoonlijke voorkeuren te benutten ben je veel effectiever in het bereiken van je uiteindelijke doel: een gezonder leven!